Vi har en stor sortiment av olika maskiner och köksutrusning för uthyrning. För mer information och beställning kontakta oss.

2* 8,5 kW (totalt 17 kW)
snabb koppling
32 A
5m kabel