Vi har en stor sortiment av olika maskiner och köksutrusning för uthyrning. För mer information och beställning kontakta oss.

20 och 40 L
Tappar 1 grad varme/kyla i timmen